Klubbfakta, styrelsen, hyra av klubbstugan, stadgar.

 >>>Styrelsen<<<                               >>>Hyra av klubbstuga<<<                           >>>Stadgar<<<

 minst

Eskilstuna Hunddressyrklubb lkk

Linvävartorp

Box 186

631 03 ESKILSTUNA

Telefon: 016-130720

E-post ordförande: Carina Tuvelöv  ehdk@hotmail.se 

Postgiro: 79 42 99-8

Medlemsavgifter 2014

 Ungdom/under 18 år  150.-/år 
Enskild medlem och Pensionär  250.-/år
 Familj  300.-/år

Kursavgifter 2014 se under fliken kurser/träning

Med reservation för ev ändringar!