Fotoalbum

Klass Elit! 1:a pris tagaren var inte från länet så 2:a pristagaren blev Länsmästare 2012
Klass III vinnarna och länsmästare 2012
Klass II vinnarna och Länsmästare 2012
Klass I vinnarna och länsmästare 2012