studiefrämjandet logga

Regler!

 

Som gäller när man är på klubben med sin hund.

 

Visa hänsyn och respekt, släpp inte fram hunden till allt och alla.

 

Vi rastar inte hunden på planerna.

 

Vi plockar upp efter våra hundar.

 

Spåret är enkelriktat. Även där plockar vi upp om det behövs.

 

Löptikar är välkomna att använda vår löptikplan, från huset sett längst bort på höger sida.

 

Valphagen är ingen lekhage. Det finns en särskild rasthage.

 

Om alla följer detta så får vi alla en trivsam klubb att vistas i.