Klass I vinnarna och länsmästare 2012

pdf9_9klassIKlass II vinnarna och Länsmästare 2012

pdf9_9-12klassII

Klass III vinnarna och länsmästare 2012

9_9-12_KLASSIII

Klass Elit! 1:a pris tagaren var inte från länet så 2:a pristagaren blev Länsmästare 2012

1:a pristagaren i klass III kom ej från länet så 2:a pristagaren blev Länsmästare 2012

JPG-Resultat