minst 

EHDK/Lkk har sju olika arbetsgrupper som ansvarar för diverse saker på klubben. Här nedan kan du se de olika grupperna och deras ansvarsområden. Om det skulle vara så att du skulle vilja vara med i någon grupp eller har några idéer är du välkommen att kontakta någon i respektive grupp.

 

Fixargruppen

Tommy Westin är sammankallande i den här gruppen, stugfogde är Bengt Hagelin. Övriga medlemmar är Fredrik Wigholm, Johnnie Crusoe och Dick Eriksson. De sköter klubbområdet, klipper gräs och reparerar det som behövs. Om du vill hyra klubbstugan kan du kontakta stugfogden här: ehdk.stugfogde@hotmail.com

 

Instruktörsgruppen 

Gruppen består av klubbens instruktörer. Vi planerar och håller i klubbens kurser.

 

Utbildningsgruppen 

Carina Tuvelöv är sammankallande i gruppen som även består av Phernilla Åkergren. Vi ansvarar för utbildning av klubbens instruktörer och funktionärer samt hyr in föreläsare och externa instruktörer. Vill du komma i kontakt med dom så är mejladressen: ehdk.utbildning@hotmail.com

 

Tävlingsgruppen 

Annso Henningson är sammankallande i gruppen och övriga medlemmar är klubbens tävlingsfunktionärer. Gruppen planerar och ansvarar för genomförandet av de tävlingar klubben anordnar. ehdk.tavling@hotmail.com


Köks- och städgruppen

Ann-Charlotte Widenström är sammankallande i gruppen och övriga medlemmar i köket är Anette Sandström. Gruppen ser bland annat till att det finns fika att köpa till låga priser. Bakar till tävlingarna gör Carola Wigholm. Städar gör Anna-Karin Lund och Bengt Hagelin

 

Festfixarna

Malena Crusoe och Gina Lund är klubbens festfixare. Du kan komma i kontakt med dem här: ehdk.festfixarna@hotmail.com

Valberedning 

Sammankallande i valberedningen är Micha Nordin, övriga medlemmar är Gina Lund och Jennifer Persson