minst 

EHDK/Lkk har sju olika kommittéer som ansvarar för diverse saker på klubben. Här nedan kan du se olika kommittéerna och dess ansvarsområden. Om det skulle vara så att du skulle vilja vara med i någon kommitté eller har några idéer kan du ta kontakt med de i respektive kommitté.

 

Arbetskommittén

Sammankallande i arbetskommittén är klubbens stugfogde och materialförvaltare Janne Jonsson. Övriga medlemmar är Fredrik Wigholm, Tim Widenström, Johnnie Crusoe, Dick Eriksson och Tommy Westin. Kommittén sköter klubbområdet, klipper gräs och reparerar det som behövs.

Instruktörskommittén 

Sammankallande i instruktörskommittén är Maria Zetterlund. Övriga medlemmar i gruppen är klubbens instruktörer. Kommittén ansvarar för klubbens kurser.

Studiekommittén 

Ansvarar för utbildning av klubbens instruktörer, funktionärer samt hyr in föreläsare och externa instruktörer gör Carina Tuvelöv.

Tävlingskommittén

Sammankallande i tävlingskommittén är Annso Henningson. Övriga medlemmar i gruppen är Isabella Consoli och klubbens tävlingsfunktionärer. Kommittén ansvarar för de tävlingar klubben anordnar.

Kökskommittén

Sammankallande i kökskommittén är Ann-Charlotte Widenström. Övriga medlemmar är Anette Sandström och Jenny Lundin. Kommittén ser till att det finns fika att köpa till humana priser. Bakar gör Carola Wigholm. 

Städkommittén

Sammankallande i städkommittén är Malena Crusoe. Övriga medlemmar är Camilla Mangnäs. 

Valberedning 

Sammankallande i valberedningen är Annso Henningson. Övriga medlemmar är Carina Brink och Linda Eriksson.