minst 

EHDK/Lkk har sju olika arbetsgrupper som ansvarar för diverse saker på klubben. Här nedan kan du se de olika grupperna och deras ansvarsområden. Om det skulle vara så att du skulle vilja vara med i någon grupp eller har några idéer är du välkommen att kontakta någon i respektive grupp.

 

Fixargruppen

 De sköter klubbområdet, klipper gräs och reparerar det som behövs. Om du vill hyra klubbstugan kan du kontakta stugfogden här: ehdk.stugfogde@gmail.com

 

Utbildningsgruppen

Vi ansvarar för utbildning av klubbens instruktörer och funktionärer samt hyr in föreläsare och externa instruktörer. Vill du komma i kontakt med dom så är mejladressen: ehdk.utbildning@gmail.com

 

Tävlingsgruppen

Gruppen planerar och ansvarar för genomförandet av de tävlingar klubben anordnar. ehdk.tavling@gmail.com


Köks- och städgruppen

Gruppen ser bland annat till att det finns fika att köpa till låga priser, städar och håller ordning.

 

Valberedning

Sammankallande i valberedningen.