minst 

EHDK/Lkk har sju olika kommittéer som ansvarar för diverse saker på klubben. Här nedan kan du se olika kommittéerna och dess ansvarsområden. Om det skulle vara så att du skulle vilja vara med i någon kommitté eller har några idéer kan du ta kontakt med de i respektive kommitté.

 

Arbetskommittén

Sammankallande i arbetskommittén är klubbens stugfogde och materialförvaltare Janne Jonsson. Övriga medlemmar är Fredrik Wigholm, Johnnie Crusoe, Dick Eriksson, Tommy Westin och Christoffer Lindberg. Kommittén sköter klubbområdet, klipper gräs och reparerar det som behövs.

Instruktörskommittén 

Sammankallande i instruktörskommittén är Phernilla Åkergren. Övriga medlemmar i gruppen är klubbens instruktörer. Kommittén ansvarar för klubbens kurser.

Studiekommittén 

Sammankallande i studiekommittén är Carina Tuvelöv. Övriga medlemmar i gruppen är Phernilla Åkergren och Linda Eriksson. Vi ansvarar för utbildning av klubbens instruktörer och funktionärer samt hyr in föreläsare och externa instruktörer.

Tävlingskommittén

Sammankallande i tävlingskommittén är Annso Henningson. Övriga medlemmar i gruppen är Sussie Bork och klubbens tävlingsfunktionärer. Kommittén ansvarar för de tävlingar klubben anordnar.

Kökskommittén

Sammankallande i kökskommittén är Ann-Charlotte Widenström. Övriga medlemmar är Anette Sandström och Jenny Lundin. Kommittén ser till att det finns fika att köpa till humana priser. Bakar gör Carola Wigholm. 

Städkommittén

Sammankallande i städkommittén är Malena Crusoe.

Valberedning 

Valberedning, Sammankallande i valberedningen är Carina Brink, övriga medlemmar är Gina Lund och Micha Nordin.