minst

EHDK/Lkk har sju olika kommitteér som ansvarar för diverse saker på klubben. Här nedan kan du se olika kommitteérna och dess ansvarsområden. Om det skulle vara så att du skulle vilja vara med i någon kommitté eller har några ideér kan du ta kontakt med de i respektive kommitté.

Arbetskommitté

Sammankallande i arbetskommittén är klubbens stugfogde och materialförvaltare Janne Jonsson

övriga medlemmar är Fredrik Wigholm, Tim Widenström, Johnnie Crusoe, Dick Eriksson och Tommy Westin.

Kommittén sköter klubbområdet, klipper gräs och reparerar det som behövs

Instruktörskommittén
 
Sammankallande i instruktörskommittén är Maria Zetterlund
övriga medlemmar i gruppen är klubbens instruktörer.
Kommittén ansvarar för kurser, föreläsningar och utbildning av funktionärer

Tävlingskommittén
 
Sammankallande i tävlingskommittén är Annso Henningson
övriga medlemmar i gruppen är (uppdateras inom kort)
Kommittén ansvarar för de tävlingar klubben anordnar
Kökskommittén

Sammankallande i kökskommittén är Ann-Charlotte Widenström

övriga medlemmar är Ewa Björk och Jenny Lundin

Kommittén ser till att det finns fika att köpa till humana priser. Bakar gör Carola Wigholm

 

Städkommittén

Sammankallande i städkommittén är Malena Crusoe

övriga medlemmar är Ewa Björk

Valberedning
 
Sammankallande i valberedningen är Annso Henningson och övriga medlemmar är Carina Brink och Linda Eriksson