nova 

 


LPI LPII LPIII Nova

Ägare

Ylva Sundin

            e.Kolan                                                    u: Billy                     

Uppfödare

Lena Jarpinger

lplp2lp3